Werkwijze

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

In ons onderwijsprogramma neemt oriëntatie op jezelf en de wereld een belangrijke plaats in. Leerlingen brengen zo’n 1000 uur per jaar op school door. Onze school bereidt hen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij. Naast kerntaken als rekenen en lezen leren zij ook sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Respect staat steeds centraal. Respect voor elkaar, elkaars opvattingen en elkaars zijn. Met elkaar stellen we regels vast over hoe we met elkaar omgaan.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen, methodieken of onderwijsarrangementen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Special heroes

Special heroes

Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsproject om leerlingen van 6 tot 19 jaar binnen het speciaal onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Het doel is de jeugdsport van leerlingen in het speciaal onderwijs een impuls te geven. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen en lokale sportaanbieders uitgevoerd.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.