Groepsindeling

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten.

  • Algehele ontwikkeling van de leerlingen en hun leeftijd.
  • Communicatieve vaardigheden van de leerlingen.
  • De ontwikkeling van het spreken en de taal.
  • De vorderingen die door de leerlingen zijn gemaakt in verschillende vakken.
  • De ontwikkelde sociale vaardigheden.
  • Verwachtingen ten aanzien van verdere ontplooiing.

Leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en leerlingen die veel behoefte aan structuur hebben, plaatsen wij bij elkaar. Voor deze leerlingen is het bieden van verduidelijking en voorspelbaarheid belangrijk. Er is extra aandacht voor sociale regels.

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid is belangrijk voor leerlingen van Auris

Belangrijk is dat de hulpvraag van de leerlingen overeenkomsten hebben. Wij kunnen dan een groepshandelingsplan maken. In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onze groepen zijn anders samengesteld dan op de meeste basisscholen. Naast het groepshandelingsplan nemen wij ook individuele doelen op in het ontwikkelingsperspectief van de leerling.