Urentabel met methodieken en methoden

Urentabel met methoden en methodieken

Wij besteden een vast aantal uren van de lessen per vak. In onderstaande tabellen staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken. Onder de tabellen vindt u voorbeelden van methodes en methodieken. Klik op een groen tekstvlak om er meer over te lezen.

Methoden en methodieken

Met woorden in de weer

Onderstaande video toont een voorbeeld van een methode die wij op de Hildernisseschool gebruiken. Het heet Met woorden in de weer.

Met woorden in de weer

Voor het opbouwen van een grotere woordenschat gebruiken we de methodiek Met woorden in de weer. Ook willen we hiermee de kennis van de leerlingen vergroten.

Denk Stimulerende Gespreksmethodieken (DGM) en Totale Communicatie (TC)

In alle lessen stimuleren wij de Nederlandse taal. Dit doen wij onder andere door het gebruik van Denk Stimulerende Gespreksmethodieken (DGM) en Totale Communicatie (TC). Dit stimuleert leerlingen actief de taal te gebruiken en zich te uiten.

Kinderen en hun sociale talenten

De methode die wij gebruiken bij Oriëntatie op jezelf en de wereld is ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Alle groepen werken met deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, op een niveau dat past bij de leeftijd van de leerlingen. Door het jaar heen komen verschillende thema’s aan de orde. Deze thema’s staan vermeld in de jaarkalender. Leerlingen spreken met elkaar over de thema’s en oefenen vaardigheden die hierbij horen. De thema’s zijn als volgt.

 • Samen spelen.
 • Jezelf presenteren.
 • Keuzes maken.
 • Omgaan met ruzie.
 • Taak uitvoeren.
 • Aardig doen.
 • Ervaringen delen.
 • Opkomen voor jezelf.
 • Kennismaken.

Relaties en seksualiteit

Met deze methode ondersteunen wij kinderen in hun ontwikkeling tot een persoon die:

 • respect heeft voor zichzelf en anderen,
 • zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, opvattingen en mogelijkheden (wensen),
 • zelfstandig beslissingen kan nemen op het gebied van relaties en seksualiteit (grenzen).

Ook bij deze methode werken de leerlingen op een niveau dat past bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Er zijn drie hoofdthema’s:

 • Hoe zie je eruit? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten en hoe verander je?
 • Vriendschappen, van wie vind je aardig tot verliefdheid.
 • Wanneer voel je je veilig en wanneer niet? Wat vind je wel of niet fijn, wanneer voel je je prettig en hoe ga je om met sociale media?

 

Teach like a champion

Bij ons op school wordt lesgegeven aan de leerlingen volgens het principe van Teach like a Champion. Deze manier van lesgeven laat leerlingen uitblinken in wat ze doen. Leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen gaan nadenken over hun minpunten. Ook stimuleren zij de leerlingen in het vergroten van hun pluspunten.