Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel deze pagina


Stel een vraag

Studiedagen personeel

Wij organiseren regelmatig studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en op de hoogte te blijven van de laatste onderwijsmethodes. Ook zijn er dagen waarop de groepen besproken worden in de Commissie van Begeleiding. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Hieronder vindt u het overzicht van de vrije dagen.

 • 15-09-2020 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
 • 01-10-2020 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
 • 25-11-2020 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
 • 16-04-2021 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
 • 07-06-2021 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
 • 08-06-2021 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
 • 26-01-2021 Voorbereiding groepsbespreking: alle leerlingen zijn vrij
 • 04-02-2021 Voorbereiding groepsbespreking: alle leerlingen zijn vrij
 • 09-06-2021 Voorbereiding groepsbespreking: alle leerlingen zijn vrij
 • 10-06-2021 Voorbereiding groepsbespreking: alle leerlingen zijn vrij
 • 11-06-2021 Voorbereiding groepsbespreking: alle leerlingen zijn vrij

  LET OP!!! Onderstaande dagen zijn vrije dagen aansluitend aan de meivakantie:
 • 10-05-2021 Alle leerlingen zijn vrij
 • 11-05-2021 Alle leerlingen zijn vrij
 • 12-05-2021 Alle leerlingen zijn vrij
 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.