Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel deze pagina


Stel een vraag

Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen

Wij verzorgen een aantal kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen tijdens oriëntatieochtenden informatie over ons onderwijs. Ook krijgt u een rondleiding door onze school. Wilt u een kennismakingsochtend bijwonen? Neem dan contact op met de school via telefoonnummer 010-4135651 of stuur een e-mail naar r.hoogvliet@auris.nl

Donderdag 11 juli 2019 is de laatste kennismakingsochtend van het schooljaar 2018-2019. Kennismaking nieuwe groep en leerkracht 2019-2020 is op dinsdag 16 juli 2019 van 14.00 uur tot 14.30 uur.

Kennismakingsochtenden 2019-2020

Dinsdag 17 september 2019
Dinsdag 12 november 2019
Donderdag 30 januari 2020
Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Donderdag 11 juni 2020
Dinsdag 14 juli 2020

Tijd 9:30 - 11:00 uur 

Kennismaking nieuwe groep en leerkracht voor schooljaar 2020-2021 staat gepland op dinsdag 14 juli 2020 van 14.00 - 14.30 uur.

 
 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.