Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


UITNODIGING VOOR DIALOOGBIJEENKOMST MET OUDERS

Auris organiseert dialoogtafels. Daar kunnen ouders en medewerkers meepraten over Auris. Het gesprek gaat over hoe Auris, leerlingen nog beter kan ondersteunen naar en in het regulier onderwijs.

Tijdens het gesprek krijgen de deelnemers alle tijd om naar elkaars ervaringen en verhalen te luisteren.

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe je denkt over Auris. Bij één van de vier dialoogsessies ben je van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn van 15.30 uur tot 18.30 uur op:

 • Dinsdag 27 november 2018 in Leiden (Auris Dienstverlening)
 • Donderdag 13 december 2018 in Utrecht (Auris Fortaal)
 • Woensdag 9 januari 2019 in Rotterdam (Auris College)
 • Maandag 28 januari 2019 in Bergen op Zoom ( Auris Montaal)

Aanmelden kan via www.auris.nl/dialoogtafels. Zie uitnodiging voor meer informatie.

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.