Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


Uitnodiging Themadag: Toekomst verkennen

Auris vindt het belangrijk dat leerlingen en cliënten zich in de maatschappij goed ontwikkelen. Daarom onderzoeken we hoe goed het onderwijs aan leerlingen met een intensief arrangement eigenlijk is. Auris organiseert op 14 juni 2017 een themadag in Rotterdam. Tijdens deze dag gaan we in gesprek met elkaar over ons onderwijs en kijken we naar de toekomst.

Is ons onderwijsaanbod op de scholen voor leerlingen met TOS tot 12 jaar toekomstbestendig? Op de themadag van Auris gaan we met elkaar in gesprek over vijf thema’s. We kijken naar deze thema’s met een blik op de toekomst. Hoe geven we de thema’s nu al vorm, wat zijn de ontwikkelingen en actualiteiten en hoe vinden we dat het er in de toekomst uit moet zien? Belangrijk zijn daarbij onze kernwaarden.

Hoe ziet de dag eruit?

Na een korte introductie van de stuurgroep TOS 12- intensief starten we met een inspirerende spreker. Jef Staes zal ons meenemen in een kritische blik op de toekomst met zijn theorie over ‘No More Sheeping’. Daarna gaan we in vijf werksessies met elkaar, onder leiding van verschillende experts, de thema’s verkennen. Aan het eind van de dag stellen we samen een advies op voor het onderwijsprogramma van de toekomst. 

Thema’s

Thema 1 : 21ste -eeuwse vaardigheden

Thema 2 : Onderwijsorganisatie

Thema 3 : ICT

Thema 4 : Ouderbetrokkenheid

Thema 5 : Specifiek aanbod cluster 2

Uitnodiging

Bekijk hier de uitnodiging.

Interesse? 

De themadag wordt niet alleen voor medewerkers van de Auris scholen georganiseerd. Graag gaan we met u, ouder of betrokkene van de school, ook in gesprek over deze thema’s. Op die manier willen we verschillende professionals en experts met elkaar in verbinding brengen om samen kritisch naar ons onderwijs te kijken.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden bij de teamleider van uw locatie door uw naam en 1e, 2e, en 3e voorkeur met betrekking tot een thema op te geven. U kunt ook een mail sturen naar s.baalhuis@auris.nl. Medewerkers van Auris kunnen zich aanmelden via intranet bij evenementen.

Let op: VOL=VOL

Datum en tijd

14 juni 2017, inloop vanaf 9.30 uur en eindtijd om 16.30 uur.

Locatie

Postillion Convention Centre WTC Rotterdam

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.