Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


Thema Vervoersmiddelen

Op de Auris Hildernisseschool is de onderbouw druk bezig met het thema vervoersmiddelen. Alle vervoersmiddelen van fiets tot motor, metro tot trein en van vliegtuig tot luchtballon komen voorbij. De kinderen zijn erg enthousiast en nemen allerlei voorwerpen mee voor de kijktafel en vertellen over de vervoersmiddelen.

Niet alleen kinderen vertellen erover, maar ook ouders komen er in de klas over vertellen. In groep 1 kwam er een ouder in de klas over zijn werk vertellen. Deze vader werkt bij de Provincie Zuid-Holland.
De week ervoor had hij al verschillende verkeersborden in de klas achtergelaten om de kinderen alvast een beetje voor te bereiden.
Donderdag 10 mei kwam deze vader in werkkleding in de klas. Hij vertelde de kinderen over de verkeersborden. De kinderen zaten ademloos te luisteren.

Dit was nog niet alles: na het verhaal gingen we met zijn allen naar buiten. Dat was helemaal feest!
De mooie gele auto stond op het schoolplein geparkeerd met als teksten ‘Welkom groep 1B’, ‘File’ en ‘Politie’. 
We kregen strooizout en asfalt te zien en als klap op de vuurpijl werd er nog een proefje gedaan! De kinderen genoten hiervan.De andere groepen van de onderbouw kwamen allemaal één voor één aan de beurt.

Een fantastische ochtend voor alle leerlingen, met onze dank aan een enthousiaste vader. Bedankt!!!

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.