Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


Leerlingen halen geld op met sponsorloop

Op donderdag 7 maart had de Auris Hildernisseschool een sponsorloop georganiseerd ten bate van het Liliane Fonds. Het weer was ons goed gezind en het schoolplein was feestelijk versierd met vlaggetjes en een sponsorstartboog.

Om 9.15 uur klonk het startschot waarna een aantal collega’s  van de Auris Hildernisseschool het voorbeeld gaf door zelf 20 minuten hard te lopen.

De kinderen moedigden hun juf of meester vanaf de zijlijn aan: de sfeer zat er goed in!!!

Uiteraard hadden we op deze dag een speciale gast: Alex de Leeuw. Onze gast liep zelf óók een rondje en dat ging hem verrassend goed af!

Onder luid gebrul en gejuich moedigde ook Alex de Leeuw de kinderen aan.

De kinderen hebben heel goed hun best gedaan en de opbrengst van het sponsorgeld is € 3031,50.

Wij kunnen terugkijken op een fantastische dag!

Ouders en kinderen: Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.