Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


Leerlingen Auris Hildernisseschool trekken aan de bel

Veel basisschoolleerlingen in Nederland hebben op 21 maart 2018 meegedaan aan de jaarlijkse actie “Wij trekken aan de bel”. Ook de Auris Hildernisseschool heeft aan deze actie meegedaan.

Met behulp van toeters en bellen hebben de leerlingen herrie gemaakt op het schoolplein. Zo hebben zij aandacht gevraagd voor het recht op onderwijs van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen.

De leerlingen hebben in de vorm van gastlessen informatie gekregen over kinderen in ontwikkelingslanden. Aandachtig  hebben zij naar informatieve filmpjes gekeken en horen vertellen hoe het is om niet naar school te kunnen  gaan. Daarnaast hebben de leerlingen tijdens de lessen bewegingsonderwijs kunnen ervaren  hoe het is om te sporten met een handicap. De leerlingen hebben in rolstoelen korfbal gespeeld en hebben met blindenstokken een parcours kunnen lopen door de zaal.

Op woensdag 21 maart hebben de leerlingen met slagwerkers van het buurthuis 1 minuut herrie gemaakt en hebben hiermee de actie afgesloten.

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.