Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


Excellente School 2019-2021

De Auris Hildernisseschool heeft het predicaat Excellente School ontvangen! De Auris Hildernisseschool,  Auris Taalplein en Auris dr. M. Polanoschool ontvingen op maandag 21 januari 2019 het predicaat 'Excellente school'. Eerder dit schooljaar kregen deze Auris-scholen al een goede beoordeling van de onderwijsinspecteur.

De Auris Hildernisseschool en de Auris dr. M. Polanoschool  hebben haar predicaat geprolongeerd. Daarnaast kreeg het Auris Taalplein in Gouda voor de eerste keer het predicaat 'Excellente school'.

De leerlingen en medewerkers, het management en bestuur van deze scholen zijn heel blij en trots met het behalen van het predicaat. Het is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van het onderwijs dat op deze scholen wordt gegeven. Het speciaal onderwijs van de Koninklijke Auris Groep was al van hoge kwaliteit en nu mogen drie scholen zich de komende jaren excellent noemen (2019-2021).

Een school ontvangt het predicaat excellent als de kwaliteit door de onderwijsinspectie beoordeeld is als goed en de school duidelijk uitblinkt op een bepaald onderdeel. De Auris Hildernisseschool heeft een bijzondere kwaliteit ontwikkeld op het gebied van ouderbetrokkenheid, het Auris Taalplein op het gebied van de Vreedzame School en de Auris dr M. Polanoschool op het gebied van veiligheid.

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.