Auris Hildernisseschool Aurislogo

Deel dit artikel


Auris Hildernisseschool heeft het predicaat 'Excellente school 2014-2017' ontvangen!

De Auris Hildernisse in Rotterdam heeft het predicaat ‘Excellente school’ opnieuw ontvangen! In 2014 kregen wij al eerder het predicaat. Deze keer mogen we het predicaat voor drie jaar dragen, namelijk tot en met 2017.

Twee andere Auris scholen hebben dit predicaat ook ontvangen. Namelijk Auris Prof. Groenschool in Amersfoort en Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam. 

De school werkt steeds intensiever samen met ouders, Auris Zorg, samenwerkingsverbanden en het regulier onderwijs. Door een intensieve samenwerking krijgt de leerling de ondersteuning die hij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Vanaf 2006 heeft Auris hard gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld leerlijnen ingevoerd. De school ziet het predicaat als een beloning voor het harde werken. De jury van de excellente scholen: "de medewerkers van de Auris Hildernisseschool hebben een respectvolle houding naar de ouders en de kinderen en zien de ouders ook als ervaringsdeskundigen. Ook zal de school de leerling altijd blijven stimuleren. Zodat de leerling goed wordt voorbereid op vervolgonderwijs en op de maatschappij."

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.