Auris Hildernisseschool Aurislogo

groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten.

 • Algehele ontwikkeling van de leerlingen en hun leeftijd.
 • Communicatieve vaardigheden van de leerlingen.
 • De ontwikkeling van het spreken en de taal.
 • De vorderingen die door de leerlingen zijn gemaakt in verschillende vakken.
 • De ontwikkelde sociale vaardigheden.
 • Verwachtingen ten aanzien van verdere ontplooiing.

Leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en leerlingen die veel behoefte aan structuur hebben, plaatsen wij bij elkaar. Voor deze leerlingen is het bieden van verduidelijking en voorspelbaarheid belangrijk. Er is extra aandacht voor sociale regels.

Belangrijk is dat de hulpvraag van de leerlingen overeenkomsten hebben. Wij kunnen dan een groepshandelingsplan maken. In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onze groepen zijn anders samengesteld dan op de meeste basisscholen. Naast het groepshandelingsplan nemen wij ook individuele doelen op in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan op leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief in het menu links op deze pagina.

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.